ประกาศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร


                สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาโท จำนวน ๗ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

 
ประกาศ  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร จำนวน ๗ อัตรา

ใบสมัคร (PDF)

ใบสมัคร (word)